Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

samotnik
 już nie patrzysz na mnie tak jak kiedyś, nie patrzysz wcale ...

August 23 2014

samotnik
2029 a1da
mój ukochany Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaMagnolia11 Magnolia11
samotnik
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaMagnolia11 Magnolia11

July 25 2014

samotnik
dałem sobie drugą szanse która niczego nie zmieniła sam już nie wiem na co liczyłem

July 09 2014

July 08 2014

samotnik
Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, że z tej wielkiej tęsknotynie mógłby usnąć.
— Tove Jansson - Muminki
samotnik
8951 379f

June 21 2014

samotnik
9401 921a
Reposted fromfuckmplease fuckmplease viazapominanie zapominanie
samotnik
Kiedy pokochasz siebie, poczujesz się kochany. Kiedy poczujesz się kochany, przestaniesz się bać. Kiedy przestaniesz się bać, poczujesz, że świat jest życzliwy. Kiedy spojrzysz życzliwie na świat, on odpowie Ci tym samym. To jest właśnie szczęście.
— Beata Pawlikowska
samotnik
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaMagnolia11 Magnolia11
samotnik
Jedna z większych życiowych przykrości: moment, w którym rezygnuje z Ciebie ktoś, z kogo ty nie potrafisz.
Reposted fromcasas casas viaMagnolia11 Magnolia11

June 12 2014

samotnik
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Dokąd to jeszcze...

June 11 2014

samotnik
nie potrafie  zapomnieć, każdego dnia boli tak samo...
samotnik
4038 19ce

June 10 2014

samotnik
8597 feee
Reposted frompasazerka pasazerka
samotnik
Nagle ogarnęło mnie przykre uczucie, że nigdzie naprawdę nie należę.
— Marlen Haushofer "Ściana"
Reposted frompasazerka pasazerka

June 05 2014

samotnik
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viaMagnolia11 Magnolia11
samotnik
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viaMagnolia11 Magnolia11
samotnik
3665 561a
18:04
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
samotnik
znowu te myśli...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl